Rådgivning

När du står inför ovisshet och förändringar –
kan vi ge dig råd

Oavsett om det handlar om planerade förändringar i ditt företag såsom generationsskifte, eller plötsliga möjligheter till bolagsförvärv kan vi med vår erfarenhet guida dig till bästa möjliga utfall.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med till exempel:

  • Generationsskiften
  • Företagsvärderingar
  • Partneravtal
  • Fusioner och fissioner
  • Finansiering och kassaflöden
  • Styrelsearbete
  • Organisation
  • Företags- och ägarstrukturer
  • Lönsamhetsanalyser
  • Företags- förvärv och avyttringar