Tjänster

I gott samarbete med en väl vald revisor och/eller redovisningskonsult upptäcker du brister i tid, kan snabbt vidta rätt åtgärder och slipper gå miste om intressanta möjligheter.

Vi assisterar företag, föreningar, stiftelser och organisationer av alla storlekar och i alla branscher.

Vårt tjänsteutbud

 • Revision
 • Redovisning
 • Skatterådgivning
 • Ekonomiadministration
 • Start av nya företag
 • Företagsvärderingar
 • Affärsjuridik
 • Familjerätt
 • Avtal
 • Att fungera som ”speaking partner” i den dagliga verksamheten
 • Kostnadsreduktion
 • Företagsutveckling
 • Ekonomiutbildning
 • Managementutbildning