Pamela Vidh

Pamela Vidh – jobbar med löpande bokföring, redovisning samt löneadministration på vårt kontor i Sollentuna. Pamela jobbar mot alla typer av bolag och ser alltid till att våra kunders moms blir gjord i tid.

  • Hjälper våra internationella kunder med översättningar av rapporter och årsredovisningar.
  • God kunskap i Online system
  • Specialiserad inom forskning – och kemibolag

Pamela är född och uppvuxen i USA där hon också är utbildad forskare inom mikrobiologi, kemi och patologi. Annars får Sollentuna Fotbollsklubb mycket uppmärksamhet av henne då båda sönerna är aktiva i klubben.