Övriga frågor

Nu stärks skyddet kring dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den lagen i kraft om hur man hanterar personuppgifter på företag – även kallad GDPR.  Den nya Dataskyddsförordningen GDPR, som står för General Data Protection Regulation är en ny förordning som är gemensam för alla länder inom EU/EES. Den ersätter Personuppuppgiftslagen PuL. Tanken med den nya förordningen är att harmonisera och få bort de skillnader som idag finns mellan EU-länderna. Detta innebär att det blir en fördel för företag som agerar på flera marknader inom EU, när man får en och samma lagstiftning att förhålla sig till. En förordning blir automatiskt lag i EU-länder.

Bättre skydd för dig som individ!

Det innebär också ett bättre skydd för varje enskild individ när vi inom EU får en gemensam förordning om hur personuppgifter får behandlas. Den snabba teknikutvecklingen som man inte kunde förutsäga i slutet på 90-talet, då PuL trädde i kraft är något som man tagit hänsyn till i den nya förordningen.

En av nyheterna med nya förordningen är att EU-medborgare nu får rätt att kräva att företag ska ta bort deras personuppgifter efter att man till exempel valt att avsluta sina affärer med ett företag, förutsatt de inte behövs för att företaget ska kunna uppfylla andra lagkrav.

Åtgärder från oss framöver 

Till våra kunder så kommer vi att skicka ut nya uppdragsbrev digitalt, dels för att spara på miljön, dels för att vi ska säkerställa att vi har fått in avtalen från er kunder. Det är viktigt för oss att efterleva den nya lagen som snart träder i kraft och att vi också säkerställer att våra kunder förstår och samtycker kring detta. Utöver det anser vi att det är viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.