Nyheter för dig som företagare under 2019

---

Händelser 2019 som påverkar dig som företagare!

 

---

Nya arbetsgivardeklarationen, f.o.m 1 januari

Den 1 juli 2018 så gick startskottet för nya regler vad gäller rapporteringen, för dig som arbetsgivare av kontrolluppgifter till Skatteverket. Riksdagen har fattat beslutet som gör att istället för att arbetsgivare och tidigare gjort en årlig rapportering av utbetalda löner och avdrag. Detta ska nu ske månadsvis och per individnivå. Från och med första juli gällde detta endast bolag med mer än 15 anställda. Från och med 1 januari gäller detta samtliga arbetsgivare i Sverige. Här kommer länken till Skatteverket där du kan läsa mer om vilka regler som gäller: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/nyttarbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

---

Erbjudandet av privat sjukvård för dom anställda

Från 1 juli 2018 har  regeringen infört skatt på privat sjukvård när denna betalas av din arbetsgivare. Vanligast är att arbetsgivaren betalar en sjukvårdsförsäkring, och då kan du räkna med att i regel bara cirka 70-75 procent av försäkringspremien blir en skattepliktig förmån. De allra flesta sjukvårdsförsäkringarna innehåller nämligen rätt till rehabilitering och liknande förmåner som inte blivit skattepliktiga.

Vänd dig till just ditt bolags försäkringsbolag för att få information kring vad som gäller för er bolagsförsäkring. 

---

Planerar du på att köpa en ny firmabil? 

Syftet med bonus-malussystemet är att premiera bilar med låga utsläpp med en bonus och göra det dyrare att köpa bilar med högre utsläpp. Köper du en bil med låga utsläpp får du en kraftig bonus. Om du väljer bensin eller diesel kan skatten höjas med flera tusenlappar om året.

Alla nya bilar som registreras den 1 juli eller senare omfattas av bonus-malussystemet liksom personbilar klass 1 och 2 samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton. Motorcyklar omfattas inte av bonus-malus.

Bilar som släpper ut koldioxid mellan 0-60 g/km får bonus. Bilar utan något utsläpp alls, som elbilar, får 60 000 kronor och sedan minskar bonusen nedåt i förhållande till varje gram koldioxid som bilen släpper ut ned till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.

 Bonusen får inte vara större än 25 % av bilens pris.
 Fem års skattebefrielse för miljöbilar tas bort. 
 Bonusen betalas ut efter sex månader.
 Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

---

Har du plockat ut rätt lön? 

Vill du som företagare undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det världens högsta marginalskatt, som då ligger på minst 65-70 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Årslön max 468 700 kr för att undgå statlig skatt 2018

För dig som i år har fyllt högst 65 år är inkomstgränsen 468 700 kr under 2018 för att undvika uttag av statlig skatt på 20 procent. Då inräknas lön, sjukpenning, pension och överskott av näringsverksamhet från firma och handelsbolag. Det motsvarar en månadslön på ca 39 100 kr.

---

Stifta nya aktiebolag innan 2018 är över samt se över lönen! 

 

Har du planer på att starta nytt aktiebolag? Då finns det fördelar med att göra detta innan året 2018 är slut. Det är nämligen en fördel att man äger aktierna i fåmansbolag vid årets ingång. 

Detta krävs för att aktieägaren ska få beräkna det nya årets gränsbelopp som ger möjlighet att få en lägre beskattad utdelning från bolaget. Det räcker alltså med att bolaget är stiftat före nyår för att Skatteverket sa anse att man får beräkna gränsbeloppet för år 2019. 

I god tid före årets slut är det klokt för alla ägare av fåmansbolag som har anställda, att börja räkna på det så kallade lönekravet i familjens fåmansbolag, så att de ser till att någon av familjens medlemmar får en tillräckligt hög lön under 2018. Annars missas möjligheten att få räkna hälften av företagets lönesumma under 2018, som utrymme för en relativt lågt beskattad utdelning under 2019.


En utdelning som görs från ett fåmansbolag beskattas med 20 procent i utdelningsskatt så länge utdelningen ryms inom ett särskilt beräknat utdelningsutrymme. Det utrymmet består av ett årligt beräknat gränsbelopp samt av eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år. Den totala skatten på en sådan utdelning blir 37,4 procent när en bolagsskatt med 22 procent först har betalats på vinsten i bolaget, innan resten av vinsten kan användas för utdelningen.

Störst utdelningsutrymme blir det när årets nya gränsbelopp får beräknas enligt den så kallade lönesummeregeln. Då får 50 procent av lönerna i bolaget och dess dotterbolag under föregående år räknas in i det nya årets gränsbelopp. 
För att få beräkna gränsbeloppet enligt lönesummeregeln måste under föregående år dock en lön av en viss storlek ha betalats ut till minst en medlem i ägarfamiljen.

Lönekravet är minst 375 000 kr + 5 procent av årslönesumman 

 

Följ oss gärna på social media!