---

Du missar väl inga viktiga datum under hösten eller att det är dags att planera uttag!

---

Håll koll på viktiga datum

Du missar väl inga viktiga datum under hösten? Resultat ger dig kom ihåg-listan du behöver som företagare.

12 november

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för oktober, betalning.

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för oktober, deklaration och betalning.

– Moms för september (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.

– Moms för juli–september (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2018, betalning och deklaration.

 

20 november

EU-försäljning för oktober (vid månadssammanställning på papper).

 

26 november

EU-försäljning för oktober (vid månadssammanställning elektroniskt).

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för oktober, deklaration.

– Moms för oktober, deklaration och betalning.

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 september 2018, betalning och momsdeklaration.

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 september 2018, betalning och momsdeklaration.

 

30 november

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 30 april 2018).

 

3 december

Preliminär självdeklaration (F-skatt och särskild A-skatt).

Sista dag att deklarera elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår avslutat

31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

 

12 december

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för november, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för november, betalning.

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för november, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för november, deklaration och betalning.

– Moms för oktober, deklaration och betalning.

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, elektronisk momsdeklaration)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2018, betalning och deklaration

---

Uttag inför årsskiftet

- dags att börja planera

 

Är du arbetande ägare av ett fåmansföretag? I så fall är det hög tid att börja planera dina ägaruttag ur företaget under 2018 och 2019.

Uttag inför årsskiftet är en ständigt återkommande fråga så här års. Resultat har tagit hjälp av skatteexperterna Roger Zinders, Zinders skatt, och Stefan Asklöf, Deloitte, för att reda ut vad som gäller. Utgångspunkten är att du som ägare redan tagit ut en viss lön under 2018, men att det fortfarande finns utrymme att löneplanera innan årsskiftet

– Alternativet till löneuttag under 2018 väljer vi att formulera som aktieutdelning under nästa år, det vill säga 2019, baserad på 2018 års lönsamhet i bolaget, säger Roger Zinders.

– Dessutom förutsätts att fåmansföretaget uppvisar en sådan lönsamhet att ägaruttagen i fråga överhuvudtaget är möjliga, säger Stefan Asklöf.

I artikeln fokuseras på företag med en ensam ägare, där ägaren också är den enda anställda – men även företag med fler anställda berörs.

– Generellt kan man säga att löneuttag blivit mer förmånligt på senare år, i takt med att det så kallade jobbskatteavdraget har införts och utvecklats. Även så högt som vid lönenivåer på omkring 30 000 kronor i månaden, effekten avtar därefter med stigande lön, har jobbskatteavdraget i princip kapat fem procentenheter av skatten på löneuttag, säger Roger Zinders.

Också ägaruttag genom aktieutdelning har genom åren fått en allt lindrigare beskattning. Under 2019 kan ensamägare till ett fåmansföretag, oavsett storlek på företaget och antal anställda, ta en utdelning på minst 171 875 kronor (schablonregeln) ur sitt företag och bara betala 20 procent i skatt.

– Tack vare den så kallade löneregeln kan dock många fåmansföretagare sikta högre än så. Eftersom 50 procent av kontant lön i företaget skapar utrymme för lågbeskattad utdelning kan ofta redan ensamägarens eget löneuttag göra löneregeln mer förmånlig än schablonregeln, säger Stefan Asklöf.

Läs artikeln i sin helhet: Uttag inför årsskiftet – dags att börja planera

 

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Följ oss gärna på sociala medier!