Nu blir det enklare för dig som företagare att lämna uppgifter till myndigheter

---

Enklare vardag! 

Företagens uppgiftslämnande ska minska. Resultat har listan över de 67 myndigheter som berörs av förordningen som ska göra det enklare för företagen.

Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Så heter förordningen som riksdagen fattade beslut om i somras, och som träder i kraft i dag 1 oktober. Förordningen välkomnas av bland andra Företagarna då Sveriges företag enligt dem lämnar in omkring 90 miljoner blanketter till Sveriges myndigheter.

Tanken med förordningen är att digital samordning ska förenkla. Företagare ska få det smidigare gentemot myndigheter och ska, där det är möjligt och relevant, bara behöva lämna uppgifter en gång till myndigheterna. Myndigheterna som berörs ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera så väl det egna som företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter.

Enligt förordningen ska myndigheterna, i takt med att nya digitala system utvecklas, fokusera på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta.

67 myndigheter berörs av förordningen (du hittar hela listan här).

– Inlämnandet av uppgifter till myndigheter är resurskrävande och tar tid för företagen, särskilt när de upplever att de måste lämna liknande uppgifter till flera olika myndigheter. Med den här förordningen skapar vi förutsättningar för att hålla uppgiftslämnandet för företag till ett minimum och för myndigheter att samordna uppgifter emellan sig. På så sätt får företagare mer tid att ägna sig åt att driva och utveckla sitt företag, sa näringsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande i somras då frågan behandlades i riksdagen.

Bolagsverket och Tillväxtverket har fått i uppdrag att svara för rådgivning och uppföljning, samt bistå i myndigheternas samordning.

Charlotta Marténg tidningen Resultat i samarbete med Baker Tilly Mapema

Läs mer: Dessa 67 myndigheter berörs

Läs mer: Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

 

---

En spännande höst stundar! 

Visste ni att Baker Tilly är ett världsomspännande nätverk, och totalt är vi ungefär 35 000 anställda i världen? 

Det möjliggör att vi kan hjälpa dig som kund utanför Sveriges gränser om du går i tankar att expandera verksamheten. 

Under hösten kommer vi att byta utseende på vårt varumärke. I början på december kommer vi att presentera detta för er kunder och kontakter.  

---

Vi kommer också att under hösten hålla några intressanta föreläsningar angående pensioner för dig som företagare, hur du ska tänka, vad lönar sig, utdelning eller avsättning till pensionen? Har dom anställda försäkringar? 

 

Många frågor som vår expert Pierre från Söderberg & Partners kommer att svara på. 

 

Så håll utkik efter tid, datum och anmälningslänk! 

---

Bakom kulisserna...