Har du också utmaningar med GDPR?

---

Inte alltid lätt eller solklart

Det kan inte ha undgått någon att nya lagen om GDPR snart träder i kraft. Mailboxen översvämmas med mail från företag om nya avtal att signera. Även den fysiska brevlådan utanför huset hemma fylls med uppdaterade avtal att ta hänsyn till. 

Visst är det en utmaning för många företagare att nu efterleva den nya lagen som träder i kraft den 25 maj. Att det heller inte finns någon praxis att följa gör det inte heller enklare, just nu är det mycket tolkningar och gissningslek som pågår.

Vi på Baker Tilly Mapema har en föredömlig branschorganisation som jobbat mycket med dessa frågor och vi går i mångt och mycket på vad dom säger. Vi kommer fram till den 25 maj att skicka ut information via mail till våra kunder om den nya lagen och hur vi ställer oss till den. Efter det kommer våra kunder sedan att få uppdaterade avtal att skriva under. 

Den första informationen kommer via mail och är en e-signering. Detta kommer vi också kunna erbjuda när nya uppdragsbrevet ska signeras, men då kommer ni kunder att behöva bank-id att skriva under avtalet med. 

---

Skattenyheter från vår branschorganisation

Skattefria sjukförsäkringar försvinner

Snart blir det dyrare att ha en sjukförsäkring genom jobbet. Riksdagen har fattat beslut att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård. De nya reglerna införs 1 juli i år.

I slutet av mars skrev Resultat om förslaget att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård. Bland annat omfattas sjukvårdsförsäkringar, som i dag är skattefritt för arbetstagaren samtidigt som kostnaden för vården eller försäkringen inte är avdragsgill för arbetsgivaren.

Runt 650 000 personer i Sverige har i dag en privat sjukvårdsförsäkring. Av dessa är det sju av tio som får den betald av företaget. Förslaget har fått kritik från olika håll, bland annat har Företagarförbundet Fria Företagare varnat för att vårdköerna riskerar att förlängas och Företagarna har krävt att förslaget ska skrotas. Kritikerna har framhållit att förslaget innebär försämringar för både företagarna och för enskilda individer.

Men när riksdagen behandlade frågan under onsdagen valde den att ställa sig bakom regeringens förslag. 163 ledamöter röstade för förslaget, 40 mot, 105 valde att lägga ner sina röster och 41 ledamöter var inte närvarande.

I och med att förslaget antagits av riksdagen kommer nu skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

De nya reglerna innebär att en anställd som får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare, till exempel en sjukvårdsförsäkring, nu kommer att förmånsbeskattas. Arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten.

Det finns dock undantag i förslaget. När det handlar om insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands finns skattefriheten kvar. Skattefriheten kommer även finnas kvar för statligt anställda stationerade utomlands när det gäller förmån av vård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar.

Ändringen innebär inga förändringar när det handlar om förmåner av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.

De nya reglerna ska tillämpas första gången när det handlar om förmån av häls- och sjukvård och läkemedel som har tillhandahållits efter 30 juni 2018. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU20

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

---

Följ oss gärna bakom kulisserna!