Unika inom branschen

---

Vi svarar inom 60 sek

Under hösten 2017 genomförde vi en kundnöjdhetsenkät där vi frågade våra kunder vad dom tycker om oss. Detta är den andra undersökningen vi gör. Övergripande så var våra kunder mer nöjda med oss än första gången vi genomförde undersökningen. Däremot så ansåg man att vi har blivit sämre vad gäller tillgängligheten. Eftersom detta är ett av våra värdeord på byrån, samt att vi vill vara lyhörda mot våra kunder, så har vi nu tagit action. 

 

Vi har nu infört en telefonknapp på vår sida. Klickar man på denna så kommer vi att svara inom 60 sekunder under kontorstid. Vi hoppas att detta ska medföra att våra befintliga samt nya kunder märker en stor skillnad på hur tillgängliga vi är. Vi hoppas också att våra befintliga kunder ska känna att vi lyssnar till den kritik man ger oss och att vi hela tiden försöker förbättra oss.                   

---

Unika

En annan spännande del i detta är att vi också är unika i branschen med detta. Det finns några uppstickare som har en chattfunktion på sidan men att svara inom 60 sek lyser med sin frånvaro. 

Generellt så har redovisning och revisionsbranschen haft stora problem med tillgängligheten. Undersökningar gjorda av branschen och även fristående undersökningsbolag kan bekräfta detta. Kunderna har känt att "man stör" sin konsult när man ska lyfta luren. Till dom större bolagen så kanske man mer haft svårt att få tag på sin konsult när det blir för stort och man kommer till en opersonlig växel. 

Branschen måste generellt bli bättre på att lyssna på sina kunder samt ha ett mer "utifrån och in-tänk" än vad man tidigare haft. Vi hoppas att våra blivande och befintliga kunder känner att vi är en byrå som lyssnar och är villiga att göra det lilla extra. 

---

Skattenyheter 

• Höjd SINK skatt från 20 till 25 procent. Ikraftträdande 1 januari 2018.

• Trängselskatten i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer from 1 januari 2018 att förmånsbeskattas för den delen som avser privat körning. Det kommer att krävas körjournaler eller liknande för arbetsgivaren.

• Slopad skattefrihet vad gäller förmån av privata hälso- och sjukförsäkringar. Föreslås träda i kraft from 1 juli 2018. Kostnaden är fortfarande avdragsgill för arbetsgivaren men skall beskattas som en förmån för arbetstagaren.

• Brytpunkten för den statliga inkomstskatten höjs från 452 100 kr 2017 till 468 600 kr för 2018. Det innebär en bruttolön per månad på 39 050 kr.

• Styrelsearvoden kommer framgent ej att kunna faktureras från bolag utan skall beskattas som inkomst av tjänst.

• Det årliga friskvårdsbidraget kommer även omfattas av golfspel på pay and play-bana samt ridning. Det gäller upp till ett belopp av 4000 kr årligen.

 

Detta är bara några av de skattenyheter som kommer att hända under 2018. Vi skall dock komma ihåg att det är valår så vi får räkna med en hel del ”räv-spel” från båda blocken. 

 

Följ oss gärna på social media!