Lucka 20 - en reflektion i vår vardag!

---

Representation

Tusentals revisioner har flutit under broarna här på Baker Tilly Mapema. Olika branscher, olika storlekar på bolag, olika människor i olika situationer i livet. Vår utgångspunkt är hela tiden vilket mål dessa personer har, med sin verksamhet och i livet. 

Därtill gör vi också granskningar av andra byråer både inom redovisning och revision så sammanfattningsvis ligger det en hel del tyngd bakom det ämne vi idag tar upp i kalendern, nämligen representation. 

---

Vad är representation? 

Representation är det samlande begreppet på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård.

 

Om du exempelvis har anlitat en restaurang- eller cateringfirma för både mat och alkoholhaltiga drycker är momssatsen för mat 12 procent och för alkoholen 25 procent. Om utgiften är mer än 300 kronor exklusive moms ska avdraget för moms beräknas på den verkliga fördelningen mellan mat och alkohol.

Skatteverket medger dock att man i stället kan beräkna avdraget enligt en schablon. Avdrag kan då göras med 46 kr per person och tillfälle. Det gäller under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kr exklusive moms och att den debiterade momsen är minst 46 kr per person och tillfälle.

En förutsättning för representation är att finns ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Vad gäller då?

Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är avdragsgilla med högst 60 kr + moms per person och tillfälle. Detta gäller vad som motsvarar sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt, t ex morgonfika.

Det får alltså inte handla om något som kan anses ersätta en måltid, som t ex smörgåstårta eller landgång mm. Inte heller är det avdragsgillt med förfriskningar som starköl, vin och sprit eller andra alkoholhaltiga drycker med motsvarande alkoholstyrka.

Om beloppet överstiger 60 kr plus moms får något avdrag inte göras alls enligt Skatteverket. Momsen får dock lyftas på utgifter upp till 300 kr per person, det gäller även vid utgifter för enklare förtäring.

Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare ”avdragsgilla 90-kronan”är helt borttagen.

Intern representation

För kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller ­kost­nader för musikunderhållning eller uppträdande är det ­högsta avdrags­gilla beloppet 180 kr + moms per person. Enligt Skatte­verket bör kostnader för högst två personalfester per år vara avdrags­gilla.

Teaterbiljetter och ­greenfee

Rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis en teaterbiljett anses vara 180 kr + moms per person. Beloppet gäller både vid extern och vid intern representation.

Vid extern representation är den avdragsgilla kostnaden för green­fee vid golfspel 180 kr + moms per person. Vid intern repre­sen­ta­tion blir bedömningen annorlunda eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personal­fest.

Demonstrationer och ­visningar

Vid demonstrationer och visningar finns möjlighet att göra avdrag för enklare förtäring. Det avdragsgilla beloppet är då 60 kr + moms per person.

Representationsgåvor

Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor är 
180 kr + moms och enligt rättspraxis är reklamgåvor med ett värde upp till 350 kr inklusive moms avdragsgilla. 

Rent praktiskt

Om du t ex har en restaurangnota med både mat och alkoholhaltiga drycker är momssatsen för mat 12 procent och för alkoholen 25 procent. Moms får dras av för 300 kronor exklusive moms / person och  beräknas på den verkliga fördelningen mellan mat och alkohol.

Skatteverket medger dock att man i stället kan beräkna avdraget enligt en schablon. Avdrag kan då göras med 46 kr per person och tillfälle. Det gäller under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kr exklusive moms och att den debiterade momsen är minst 46 kr per person och tillfälle.

Observera att representationskostnaden sällan är avdragsgill ävenom bolaget får avdrag för momsen.

Den bästa hjälpen i det här är att besöka skatteverkets sida där dom har en bra snurra för att hjälpa dig som företagare. Länk till sidan har du här: 

Representation

---

Följ oss gärna på social media!