Lucka 19 - Blockkedja

---

Blockkedja? 

För många av oss är ordet Blockkedja okänt, men 2018 blir året då ordet får sitt genomslag i vår vardag. Principen för blockkedjetekniken introducerades tillsammans med den digitala valutan Bitcoin för drygt 8 år sedan. Mycket av detta handlar i grunden om en misstro mot institutioner och myndigheter. Decentralisering och transparens var – och är – nyckelbegrepp inom blockkedjetekniken.

---

Hur funkar tekniken? 

Blockkedjan minskar behövet av mellananhänder i olika system. Istället för att information om transaktioner lagras hos en part och hos en myndighet så fungerar denna teknik som en öppen databas som är tillgänglig för alla i ett nätverk. All information sparas i block som bildar en kronologisk kedja, en slags digital loggbok, som sedan sparas hos samtliga som är anslutna till nätverket. Är det så att man ska ändra något så behöver man ändra hos samtliga loggböcker på samma gång. Detta försvårar fusk och ökar spårbarheten eftersom den fullständiga transaktionshistoriken endast är en knapptryck bort för dom i nätverket. 

 

 Banker samarbetar


Om Bitcoin inledningsvis var något av en undergroundrörelse, så ser det annorlunda ut i dag. I april 2017 skedde omkring 270 000 transaktioner dagligen i Bitcoin och marknadsvärdet av det samlade ekosystemet av kryptovalutor överstiger nu 50 miljarder dollar och växer närmast exponentiellt. Att blockkedjetekniken är här för att stanna bevisas inte minst av att ett fyrtiotal av världens största banker – samt stora företag som Microsoft och IBM – arbetar för att utveckla lösningar kring tekniken.

---

Så när ser vi vinningen av tekniken? 

Den stora vinsten kommer när banker, försäkringsbolag, advokatbyråer, företag och privatpersoner börjar knyta samman dessa dokument i smarta tjänster och produkter. Ett pantbrev kan bakas ihop med en lagfart och signeras med ett villkorsdokument, och vips så har vi ett bolån (i sin tur publicerad i en blockkedja). Villkorsdokumentet kan referera till bland annat riksbankens styrränta, även denna historiserad via en blockkedja.

Samma lagfart kan även referera till villaförsäkringen, servitutet och kontrakten om sophämtning och fjärrvärme. Inga avtal som rör fastigheten gäller, såvida de inte är kryptografiskt kopplade till lagfarten. Ordning och reda.

Följ oss gärna på social media!