Att tänka på inför årsskiftet för företagaren!

---

Tiden går fort när man har roligt! 

Åter igen står vi inför december månad, då julkalendern ska öppnas, ljusen ska stöpas och julklapparna köpas och slås in. Är du företagare så brottas du inte bara med dessa bekymmer utan tvingas också att addera på frågor som löneunderlag, huvudregel och gränsbelopp. 

---

Så vad ska du som företagare lägga fokus på? 

3:12 regelverket 2017

3:12-reglerna är de regler som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från sitt aktiebolag. Idag skapar dessa regler utrymme för lågbeskattad utdelning till 20 %.  

 

Gränsbelopp

Den del av utdelningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet blir beskattat till 20 %. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Vi kommer här bara att beröra huvudregeln då förenklingsregeln ej tar hänsyn till ditt löneuttag.

 

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under kalenderåret före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln:

• Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB). Denna utdelning kommer att beskattas till 20 %.

 

Det bör även nämnas att utdelning kan beslutas men behöver inte betalas ut – den kan bokföras på ett avräkningskonto. Utdelning som ej plockas ut läggs på innestående gränsbelopp och kan sparas. Det är dock viktigt att nämna att utdelning som plockas ut men ej betalas ut måste aktieägaren deklarera och betala skatt för privat.

---

Skriv en uppmuntrande kommentar på nätet! 

Följ oss gärna på sociala medier