Inbjudan till kostnadsfritt frukostseminarium

---

Ny lag som ersätter PUL 

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Den som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen riskerar att få betala en sanktionsavgift, en form av böter. Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen gäller och dels på omständigheterna i det enskilda fallet. Svenska lagstiftaren kan besluta att även myndigheter kan omfattas av reglerna om sanktionsavgifter. Vad vi vet idag är att detta kan uppgå till 4% av årsomsättningen på koncernnivå eller max 20 miljoner EUR. 

---

Viktiga nyheter

• Dataportabilitet 

• Konsekvensbedömning 

• Anmälan om personuppgiftsincident 

• Dataskyddsombud 

• Sanktionsavgift

• Missbruksregeln

---

Förberedelser

 

Dataskyddsförordningen gäller som sagt för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde.

Förbered er genom att delta på vårt frukostseminarium den 23 maj på Wenner-gren center i Stockholm, det kommer att hållas av två specialister inom området. En konsult från IT bolaget Pro4u som driver denna typ av förändringsarbete på företag samt en jurist från Vangard Law som kommer prata utifrån vad det har för konsekvenser rättsligt.  

---


Anmälan samt information finns på länken här: Frukostseminarium