Nya lagförslag från 2017 är presenterade och detta medför att man som företagare behöver vara extra varsam vilken lön man plockar ut för 2016, vår VD Matthias Vidh presenterar här vilka olika sätt man kan använda sig av!

---

Lön

Ett sätt att ta ut pengar från sitt företag är genom lön och olika förmåner där den vanligaste förmodligen är en bilförmån. Gränsen för statlig inkomstskatt före grundavdrag ligger under 2017 på 452 100 kr vilket då motsvarar en månadslön före skatt på 37 675 kr. Här ligger skatten på ca 32% men kan förstås skifta beroende på vilken kommun man är skriven i eftersom det styr vilken skatt man betalar för inkomståret ifråga. Man brukar lite slarvigt säga att om man ligger på denna inkomst så har man fulla pensionspoäng och full sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vilket förstås inte alltid stämmer men kan ändå användas som en riktlinje. Sedan tillkommer förstås de avdrag man kan göra i sin deklaration där det vanligaste förmodligen är för ränteutgifter på lån (dock ej studielån från CSN). Ett bra tips är därför att ligga på denna inkomstnivå som egen företagare om möjligheten finns för att kunna nyttja det faktum att vi lever i ett socialförsäkringssystem som grundar sig på att man har en tjänsteinkomst (lön).

Sedan finns det andra skäl till att ta ut en högre inkomst än så men då nästan alltid kopplat till möjligheten att nyttja lönesummeregeln på sin K-10 blankett där ett krav på eget löneuttag finns. I dagsläget innebär kravet att 6 inkomstbasbelopp (IBB) + 5 % av bolagets utbetalda löner året innan en utdelning tas ut (t ex så ligger lönerna under 2016 till grund för 2017 års beräkning av utdelningsutrymmet enligt lönesummeregeln). Det finns ett tak belopp som är 9,6 IBB vilket för 2017 motsvaras av 590 400 kr (9,6 x 61 500 kr) vilket innebär att om ett företag har utbetalda löner överstigande ca 4 400 000 kr per år behöver inte ägaren ta ut mer än 590 400 kr (under förutsättning att denne äger 100% av aktierna). 

---

Pension

En ägare kan också sätta av pension i förhållande till sin utbetalda lön vilket är 35% av årslönen. Detta kan man kan göra för sig själv som ägare men också borde göra för sina anställda med tanke på att vårt nuvarande pensionssystem bygger på eget sparande genom en tjänstepension och möjligheten till privat pensionssparande för många är begränsat. Det finns viss begränsning för avdragsrätten för väldigt höga pensionsavsättningar vilket är väldigt ovanligt att en vanlig företagare kommer i närheten av varför vi inte behandlar det här. Det som vi dock kan råda Er till är att veta hur mycket pension man borde sätta av få den pensionsnivå som man kan leva av och/eller önskar få. Ett gott råd är därför att ta kontakt med er pensionsrådgivare eller revisor så att ni hamnar rätt. Det nuvarande pensionssystemet bygger till stora delar på eget sparande och om man har ett eget aktiebolag så borde man försöka nyttja de regelverk som finns och som faktiskt är väldigt generösa i dagsläget, jämfört med många vanliga löntagare. Man bör dock inte ”överspara” heller och behoven kan ju se helt olika ut varför det inte går att säga hur mycket exakt en företagare bör spara varje månad. 

---

Utdelning

Enligt nuvarande system kan ägare till aktier i ett vinstgivande aktiebolag, som inte är noterat på någon marknad (ett privat aktiebolag) med ett visst begränsat ägande, ta aktieutdelning. Dessa regler återfinns i vår Inkomstskattelag och har med åren lite slarvigt kallats för 3:12 reglerna vilket egentligen grundar sig på var dessa regler kunde återfinnas i den dåvarande inkomstskattelagen när dessa regler kom till. Man kan ändå säga att dessa regler anger vilket skatt en ägare till ett aktiebolag, med rätt angivna förutsättningar, skall betala. Man har också från lagstiftarens sida velat ”hjälpa oss företagare” att förstå vad som händer om man bara tar utdelning och inte någon lön alls vilket i de flesta fall inte är bra med tanke på vad jag skrev under rubriken ”lön” och vårt socialförsäkringssystem. Förklaringen är att en aktieutdelning är en kapitalinkomst och därmed inte är pensionsgrundande och inte heller ger något utifall man blir sjuk (SGI) vilket man då från lagstiftarens sida velat få oss egna företagare att tänka till om, vilket är bra. Det som dock är klokt för förstås att få till en bra fördelning mellan tjänsteinkomst (t ex lön) och kapitalinkomst (t ex utdelning). Det är dock även här svårt att ge några generella råd varför en kontakt med din revisor/redovisningskonsult är ett bra råd.

 

Sammantaget är en nära kontakt med sin revisor och/eller redovisningskonsult det bästa tips som vi kan ge ägare till ett aktiebolag då dessa personer ofta känner till ert företag väl och i många fall även känner till ert behov kring lön, pension och/eller andra försäkringslösningar som kan vara viktiga att se över när man driver eget företag. Om just DU känner att du inte riktigt har den koll som du skulle önska är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss på Baker Tilly Mapema så bokar vi mer än gärna in ett möte för att se över just dina behov/önskemål.


Ring oss gärna på 08-354820! 

 

---

När sociala medier är uppsatta kan det vara lämpligt att använda dessa. Tills dess bör de tas bort då de nu inte länkar till något.