Lucka 23 - året som kommer!

---

Vad händer under 2017? 

Vi på Mapema hoppas kunna få ett lika fint år med er igen! Vi kommer inleda året med att prata 3:12 regler med er, detta i form av frukostseminarium. Har du inte anmält dig men är intresserad så kan du göra det via denna länk: 

https://magnetevent.se/Event/frukostseminarium-nya-312-regler-11976/

Vi kommer fortsätta med våra sponsoravtal, bland annat med Sollentuna Hockey, så håll utkik, för vi kommer att vara mer aktiva på vallen under 2017.

 

---

Förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2017

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt

Förslaget innebär att ca 39 000 fler personer beräknas betala statlig inkomstskatt 2017 och att ca 13 000 fler personer beräknas betala s.k. värnskatt. Den maximala effekten för en person av att skiktgränserna räknas upp långsammare beräknas till knappt 100 kronor per månad. 

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs till och med 2020. Detta för att göra det mer förmånligt och långsiktigt förutsägbart att välja en bil med mindre miljöpåverkan. Den maximala nedsättningen sänks emellertid av offentligfinansiella skäl från 16 000 till 10 000 kronor.

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

dag får man i vissa fall dra av kostnader som överstiger 10 000 kronor per år för resor till och från arbete. Förslaget innebär att beloppsgränsen höjs till 11 000 kronor per år. Gränsen ändrades senast vid årsskiftet 2011/2012.

Avdrag för representation – slopade avdrag vid inkomstbeskattning och utökat momsavdrag

Företagen kommer att få en slopad avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, samtidigt som de får en utökad avdragsrätt för moms, när det gäller förtäring. Annan representation än måltider (till exempel julgåva till personalen) påverkas inte alls. I jämförelse med nuvarande ordning blir reglerna något enklare för företagen.

 

Andra regler som också kommer:

• Sänkt reklamskatt

• Höjda alkoholskatter

• Omsättningsgräns för mervärdesskatt införs

• Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

• Ändrad intäktsränta på Skatteverkets skattekonto

• Slopat tak för uppskovsbeloppet och mer generöst uppskov vid flytt till billigare bostad

 

---

Följ oss gärna på LinkedIn