Vad kommer att hända under 2017?

Visst har vi pratat mycket digitalt i denna kalender, och vi ser att mycket mer av den varan kommer under 2017 också, fast i kanske en mer skräddarsydd utformning. I dagens kalender kommer vi att prata trender 2017, hur kommer vi att träna, äta och leva under nästa år? 

---

Ekonomiska läget under 2017

Brexit, Trump, och hårdare amorteringskrav, ja 2016 var ett händelserikt år där vi troligtvis kommer att se effekterna under 2017. Troligt är att vi kommer att hålla i plånboken mer under nästkommande år och att konsumtionen väntas gå ner. Detta kan eventuellt medföra att den ekonomiska utveckling i Sverige kan komma att bromsas. 

Vi bygger murar 

Under många år av öppenhet och där vi har rivit murar, så stänger vi nu igen. Vi bygger upp murar, både fysiska och mentala murar! Vi ansluter oss till grupper och stänger andra ute och frågan är vad detta kommer att ha för konsekvenser? 

Klimatanpassning 

Efter många år med hot om en förändrad värld så börjar detta nu ge effekt och överallt pratas det klimathot. Företag små som stora börjar se på sin del och påverkan i samhället och jobbar mer klimatsmart. Ett exempel av otaliga är fredagens Svenska hjältar-gala där för första gången "Årets miljöhjälte" delades ut. 

Individen i fokus

Vi suddar ut gränser mellan kvinnligt och manligt, ungt, gammalt och istället sätter människan i fokus. En neutral inställning till kön och ålder gör att individen är den nya normen, inom vilken det inte finns några egenskaper, sätt att klä sig eller sätt att vara som är exklusivt för ett specifikt kön eller åldersgrupp.

 

Träningstrender under 2017

Hur kommer vi att leva under 2017? Fler och fler tränar, anmäler sig till olika lopp eller anmäler sig till häftigare och häftigare lopp. Vasaloppets platser tog slut på 4 minuter när dom släpptes 2016. Andra trender som kommer inom träning är bland annat: 

Bärbar teknologi: Allt som mäter puls, steg, antal km, kcal, GPS har under de senaste åren blivit alltmer populärt och är nu en tydlig etta på träningstrender.

Personliga tränare: Utbildad, professionella och erfarna tränare De tre senaste åren har det här funnits med i topp fyra och anses därmed vara en stark trend som vi kommer se mer av.

Träning som medicine: Det är ett globalt hälsoinitiativ som fokuserar på att fysisk aktivitet ska inkluderas för patienter som behöver återhämtning. Träning ska vara en behandling i hälso- och sjukvården. 

Styrka med kroppsvikt: Träningen har alltid funnits men har under de senaste åren blivit smartare paketerat av kommersiella gym och därmed alltmer populär som en gruppträningsform på anläggningarna över världen.

Mattrender 2017

Den långvariga trenden med rätter som serveras på små tallrikar och ofta kräver ett otal tallrikar för att bli mätt lider mot sitt slut. Istället kommer "Family style dinner" där maten serveras som vid en familjemiddag hemma med en stor söndagsstek i mitten tillsammans med skålar med tillbehör.

Fokuset på närodlat och ekologiskt tar ett steg längre med restauranger och barer vars koncept är No Waste - att generera så lite sopor som möjligt genom att återanvända resterna från rätt nr 1 till rätt nr 2 osv. Det finns redan flera ölbryggerier som tillvaratar bröd från restauranger och använder som råvara i sitt öl.

---

Ord 2017 

Vilka ord är värda att lägga på minnet och som vi kommer höra allt frekventare under nästa år? 

Chatbot -  datorprogram som kan föra en vettig dialog med människor, till exempel svara på frågor. – Sådana används i seriösa samman­hang, till exempel för rutin­mässig kund­tjänst och teknisk support.

Multifunktionellt - kanske inte ett nytt ord! Däremot kommer vi prata mer funktion framåt, en tröja kommer inte bara vara en tröja, den kanske kan mäta ditt blodtryck kontinuerligt under dagen! 

AI - Artificiell intelligens kommer att förändra alla branscher. Till produkter och tjänster adderas nu i allt större utsträckning någon form av intelligens. Konsumenten kommer att få vänja sig vid att prylar blir smartare och att de inom en snar framtid börjar tänka själva. 

---

Följ gärna oss på LinkedIn