Lucka 16 - stad i ljus

---

Musikhjälpen 2016

Har ni undgått Musikhjälpen 2016? Är det möjligt? 

Varje år går tre programledare in i "buren" som står utplacerat på något torg i en av våra svenska städer. Där lever dom på vatten och soppa under en vecka och samtidigt samlar man in pengar till, varje år olika, välgörande ändamål. I år är det till att alla barn i världen har rätt att gå i skolan!

Gå in på svt play och kolla, eller varför inte lyssna på P3 på väg till bussen eller i bilen. Det är otroliga initiativ som görs runt om i Sverige för Musikhjälpen, och förra året drog man in nästan 31 miljoner kronor.

Skänker du några pengar så här runt jul? Nästa vecka kommer vi i kalendern att prata mer om hur du som företag kan hjälpa dom mest utsatta i världen och vad som gäller. 

Här kommer ett klipp från Musikhjälpen 2015 när Rickard Söderberg är i buren och sjunger "Stad i ljus" för alla på torget i Linköping, lämnar ingen oberörd! 

https://www.youtube.com/watch?v=dCOUemeLx3U

---

Fler förändringar

Förändringar i årsredovisningslagen – hur påverkar det ditt företag?

1 januari 2016 fick årsredovisningslagen en ansiktslyftning. Ändringarna är ett led i anpassningen till EU:s nya redovisningsdirektiv.

Det innebär att vissa av reglerna för mindre företag är lika i hela EU. Syftet med förändringarna av lagen är att minska den administrativa bördan för främst mindre företag. 

Lagändringarna i årsredovisningslagen (ÅRL) gäller från och med den 1 januari 2016 och påverkar årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.

Genom ändringen i ÅRL har kraven på tilläggsupplysningar minskat kraftigt för mindre företag, t ex behöver företagen endast lämna en upplysning om medelantalet anställda när det gäller företagets personal. De specifika upplysningarna om andelarna i dotterföretag och intresseföretag har slopats helt. Det kommer därmed inte att gå att utläsa av årsredovisningarna vilka företag som företaget äger andelar i och vad de företagen har för resultat och eget kapital. Detta är några av lättnaderna i upplysningskraven.

Vissa ändringar har gjorts i uppställningsformen för balans- och resultaträkningen. Har företaget exempelvis andelar i gemensamt styrda företag och/eller andelar där det finns ett ägarintresse ska det framgå av balansräkningen. Även finansiella intäkter och kostnader gällande detta innehav ska särredovisas i resultaträkningen.

Enligt de nya reglerna får inte företagen längre redovisa poster inom linjen. Upplysningar om ställda säkerheter mm ska istället lämnas i not.

Två av de mest märkbara förändringarna för mindre företag är fullharmonisering och minskade upplysningskrav.

Lättnaderna i upplysningsskyldigheten blir påtaglig i och med en fullständig reglering av vilka upplysningar som mindre företag ska lämna. Tilläggsupplysningar 

---

Följ oss gärna på LinkedIn