Lucka 9 - bocka av inför nyåret!

---

Tips som underlättar din ekonomihantering!

Inventarier av mindre värde

Bolagets inköp av maskiner och inventarier av mindre värde får alltid skrivas av direkt som bekant. Direktavdraget avser numera ½ prisbasbelopp. Gränsen för direktavdrag 2016 är 22 149 kr och för 2017 höjs det till 22 399 kr

Bolaget kan därmed få en avdragsgill kostnad med ca 22 000 kr.

Att köpa inventarier i slutet av 2016 i stället för i början av 2017 är alltid fördelaktigt skattemässigt för den som har kalenderår som räkenskapsår och förutsättningen är att bolaget redovisar ett överskott förstås. 

Större investeringar

När året lider mot sitt slut och bolagets investeringar är gjorda har man skattemässig möjlighet att göra avskrivningar för ett helt år, trots att inventariet endast varit i bolagets ägo några få dagar före bokslut.

Framför allt är detta intressant om företaget investerat i dyrbara maskiner eller andra inventarier där avskrivningarna måste fördelas över flera år. 

---

K2 - berg eller regel? 

Du känner väl till förenklingsreglerna i K2

I K2 finns även ett antal förenklingsregler, både tvingande och ”får” regler. Exempelvis så behöver inte poster under 5 000 kronor periodiseras. Observera att det är frivilligt och att man får periodisera fullt ut om man så önskar. Förenklingsregeln innebär följande:

• Årligen återkommande utgifter behöver inte periodiseras

Man inte behöver fördela kostnader på olika räkenskapsår (undantaget personalutgifter) om kostnaderna brukar återkomma för bolaget varje år, så länge varje räkenskapsår belastas med en årskostnad. Det krävs dessutom att årskostnaden inte kan antas variera i storlek med mer än 20 procent mellan åren (se punkt 7.9 i vägledningen till K2-reglerna BFNAR2008:1).

Om en större kostnadsökning än 20 procent inträffar ett enstaka år hindrar dock detta inte att förenklingsregeln får användas, förutsatt att det följande årets kostnad inte ökar med mer än 20 procent.

Exempel på kostnader som på grund av förenklingsregeln normalt aldrig behöver periodiseras är försäkringspremier, abonnemang, telefonräkningar, hyror och revision.

Det räcker att i årets årsredovisning bara ta med de kostnader som betalats ut under året och som redan finns registrerade som betalda i kassaboken.

Pssss... om du är intresserad av berget så kommer här några lästips: 

Om du är intresserad av berget K2 så kommer här några lästips:
K2: Triumph and Tragedy av Jim Curran
K2: The Savage Mountain av Charles Houston
K2: Quest of the Gods av Ralph Ellis
K2: One Woman's Quest for the Summit av Heidi Hawkins
Savage Summit : The True Stories of the First Five Women Who Climbed K2 av Jennifer Jordan
K2: På Liv och Död av Fredrik Sträng

---

Följ oss gärna på LinkedIn