Lucka 6 - hur mycket har du tagit ut i lön?

---

Förslag på nya regler! 

Under året så har regeringen tillsatt en utredning gällande utdelningsreglerna för företagare, 3:12-utredningen vars utredare lämnade sitt förslag i början av november till nya  regler som kommer påverka nästan alla företagare i Sverige.

Dessa regler har främst till uppgift att se till att företagare gör om inkomster från högbeskattad tjänsteinkomst till lågbeskattad kapitalinkomst. Utredaren fick i uppgift att öka skatteuttaget från Sveriges företagare vilket, om man läser förslaget på dryga 500 sidor, är precis vad utredaren föreslår. Man har räknat med att få in ca 5 miljarder extra i skatt jämfört med dagens system. Vi tror kanske att det blir ännu mer om man räknar på att många behöver höja sina löner kraftigt för att uppnå de nya nivåerna för att för tillgodoräkna sig löneunderlaget på sin K-10 blankett.

Detta medför att årets löneuttag blir extra viktigt eftersom det blir sista året med de nuvarande reglerna då nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2018. Du som företagare måste därför se till att uppnå gränserna för att få nyttja löneunderlaget. Detta gäller främst företag som har fritt eget kapital för utdelning och där det finns lite löner som ger ett underlag till ägaren.

---

Hur kommer det påverka mig? 

Underlaget för utdelning är 50% av utbetalda löner under året utan förmåner. Gränserna är följande och gäller samtliga aktier i företaget, vilket innebär att om ni har 30% av aktierna så får ni också 30% av underlaget under förutsättning att ni uppfyller kravet på eget uttagen lön under året.

-          Man måste ta ut 6 IBB (inkomstbasbelopp 59300 kr) samt 5% av utbetalda löner

-          Om företaget har över ca 4 350 000 kr i löner för året måste ägaren ta ut över 570 000 kr (9,6 IBB). 

---

Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar att ni ser över era löner under 2016 och räknar lite på hur mycket lön ni själva tagit ut under året för att kanske se till att ni ligger rätt och inte missar möjligheten att bygga på era gränsbelopp. Utredaren har nämligen också föreslagit att man fortfarande skall få spara sina gränsbelopp även när det nya systemet börjar gälla varför det kan vara aktuellt även för de företag som kanske inte ha så bra eget kapital i dagsläget men som ser en ljus framtid framöver och därmed möjligheter till utdelning.

 

Om ni känner er osäkra och vill ha hjälp med att räkna ut era underlag så är ni välkomna att höra av er till någon av oss på Baker Tilly Mapema.

 

Följ oss på LinkedIn